Sessies

JAARCONGRES VOEDSELVEILIGHEID EN -INTEGRITEIT: 100 JAAR WARENWET
7 NOVEMBER 2019, DEN HAAG, 10.00 – 18.00 UUR


10:00 - 11:00 uur

Opening congres
Minister Bruno Bruins (ministerie van Voeding, Welzijn en Sport) opent het jaarcongres. Hij staat stil bij de betekenis van de Warenwet die dit jaar 100 jaar bestaat: vooruitgang door wettelijk geborgd vertrouwen.
Waarom kwam die Waterwet er eigenlijk? Levensmiddelentechnoloog Ralf Hartemink (Wageningen University & Research) geeft voorbeelden van zand en poeders door het meel en water bij de melk. Wist je dat de kleurstoffen in limonades destijds zo sterk waren dat je er biljartballen weer kleur mee kon geven?

11:30 - 12:30 uur

Ochtendprogramma

1. Voedselveiligheid
PRESENTATIE

Welke kant gaan we op met de Warenwet? Kenneth Defares, advocaat van verschillende grote spelers binnen de levensmiddelenindustrie, geeft praktische voorbeelden van de ontwikkelingen in de industrie en rechtspraak waarmee hij in zijn dagelijkse werkzaamheden te maken heeft.

Elk levensmiddelenbedrijf heeft zich te houden aan het Europese en nationale voedselveiligheidsrecht. Op 19 december 2019 treedt de EU-Verordening 2017/625 inzake officiële controles in werking. Silvia Gawronski, jurist bij advocatenkantoor NautaDutilh, vertelt wat deze nieuwe verordening betekent voor de handhaving van het voedselveiligheidsrecht door de NVWA.

2. Voedselintegriteit Een Veilige, Integere en Rendabele ei-keten PRESENTATIE

Arnoud Leerling, adviseur in de voedselketen, onderzocht samen met Foodlog de (on)bekende risico’s in de eiersector. Risico’s als fipronil blijven onveranderd groot aanwezig. De onderzoekers pleiten voor een op hechte ketenvorming gebaseerde aanpak. Samen met pluimveehouder Theo Bos laten ze dien hoe boeren, toeleveranciers en supermarkten elkaar kunnen versterken. Dan moeten ze wel door het in de loop van decennia opgebouwde rollenspel heen breken.

3. Wettelijke of Private Normen?
De Warenwet staat stil, keurmerken gaan door PANEL

De ontwikkeling in de Warenwet is traag en onvoldoende beducht op de versnelde veranderingen in publiek moraal. Keurmerken stellen strengere eisen en gaan verder waar de warenwet stopt. Daarover gaan Marian Geluk (Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie), Olof King (Consumentenbond) en Marijke de Jong-Timmerman (Beter Leven Keurmerk) met elkaar in gesprek onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog).

13:30 - 14:30 uur

Keynote
Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid monitort het Nederlandse voedselveiligheidssysteem opkomende (on)bekende risico’s onvoldoende. Stavros Zouridis (Onderzoeksraad voor Veiligheid) licht hun bevindingen toe. Hoe beperken we die risico’s? Kan dat wettelijk? Is dat wenselijk? Rechtssocioloog Tetty Havinga (Radboud Universiteit Nijmegen) plaatst het rapport in een breder maatschappelijk kader.

14:30 - 15:30 uur

Eerste Middagprogramma

1. Voedselveiligheid Toelating op de commerciële markt PANEL

Een aantal novel foods komt niet op de commerciële markt. Welke producten zijn dat? Waar zit de vertraging? Hierover gaat het gesprek met o.a. advocaat Karin Verzijden (Axon), Irene Verheijen (Legaltree) en Jaap Kluifhooft (Précon) onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog).

2. Voedselintegriteit
Integriteitsfraude PRESENTATIE

De Italiaanse olijvenoogst is 50% minder dan het jaar ervoor. Fraude met olijfolie zou wel eens grotere vormen kunnen aannemen, waarschuwt olijfolie-expert Gregor Christiaans (Olijfbedrijf).

Hoe controleer je voedselfraude in de vlees- en vissector? Hans van der Moolen (Eurofins) vertelt over het vóórkomen van fraude en geeft bedrijven praktische handvatten hoe dit te verminderen.

 

3. Wettelijke of Private Normen? Biologisch keurmerk PRESENTATIE

De markt voor biologisch groeit hard. Zijn de handhaver en wetgeving voorbereid op de risico’s die daarbij horen? Nicolette Klijn (Skal) gaat in op de problematiek die de controle-autoriteit op dagelijkse basis ervaart. Steven IJzerman (Udea) vertelt hoe ze als inkoper van Ekoplaza met private ingangscontroles het ‘biologisch’ in hun biologische producten waarborgen.

16:00 - 17:00 uur

Tweede Middagprogramma

1. Voedselveiligheid
PRESENTATIE

In deze interactieve sessie wordt aan de hand van voorbeelden uit de adviespraktijk ingegaan op de knelpunten en vraagstukken die zich voordoen bij de toepassing van de Novel Foods Verordening door advocaten Jasmin Buijs (Axon) en Lorenzo Fiorilli (Houthoff). Aan de orde komen vraagstukken ten aanzien van kweekvlees, CBD-producten, het organiseren van een proeftuin, alsmede de verhouding tussen de novel foods voorschriften en de voorschriften ten aanzien van GMO producten. Ook komen de nieuwe transparantieregels als waarborg tegen belangenverstrengeling van EFSA aan bod.

2. Voedselintegriteit Misleidende Etikettering
PANEL

Framboos moet in een theezakje te vinden zijn, vindt het Hof van Luxemburg. Op welke consument richt de wet zich als het gaat om misleidende etikettering? Dit gesprek wordt gevoerd met o.a. Ebba Hoogenraad (Hoogenraad en Haak) en Inge Stoelhorst (Ministerie van VWS) onder leiding van moderator Dick Veerman (Foodlog).

3. Wettelijke of Private normen? Een standaard voor digitalisering
PRESENTATIE

Philip van den Ouden, voorzitter van Fresh Upstream laat zien wat de sleutel is om digitalisering vanuit de private sector grote impact te geven op controle, handhaving en voedselintegriteitskwesties.  Namens de NVWA zal directeur Opsporingen Roel Stevens ingaan op zijn zorgen ten aanzien van zich ontwikkelende integriteitsrisico’s en -fraudes.

Sponsors

Mediapartners