Sprekers

JAARCONGRES VOEDSELVEILIGHEID EN -INTEGRITEIT: 100 JAAR WARENWET
7 NOVEMBER 2019, DEN HAAG, 10.00 – 18.00 UUR

Tot een week voor het congres vullen we de lijst van sprekers voortdurend aan.


 • Minister Bruno Bruins, ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Minister Bruno Bruins, ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Openingskeynote van DG Angelique Berg   Minister Bruno Bruins (1963) is sinds 26 oktober 2017 in het kabinet-Rutte III minister voor Medische Zorg (en Sport) op het ministerie van VWS. Hij was eerder, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende III. De heer Bruins was onder meer werkzaam bij enkele vervoersbedrijven en voor de VVD in de periode 2000-2006 wethouder van Den Haag. Tevens was hij voorzitter van veiligverkeersorganisatie 3VO. Van 23 februari tot 1 november 2007 was hij waarnemend burgemeester van Leidschendam-Voorburg en in 2008-2011 directeur van vervoersbedrijf Connexxion. In 2012-2017 was hij bestuursvoorzitter van het UWV en in 2016-2017 tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep.


 • Stavros Zouridis, Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Stavros Zouridis, Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Prof. dr. mr. Stavros Zouridis is lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en als hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan het Tilburg Institute of Governance van Tilburg University. Met zijn onderzoek wil hij de inrichting en het functioneren van rechtsstaten in de praktijk beter begrijpen. In het bijzonder richt hij zich daarin op rechtshandhaving en legitimiteit. Daarnaast is de heer Zouridis buitengewoon hoogleraar aan de Stellenbosch University in Zuid-Afrika vanaf 1-1-2017 tot en met 31-12-2019. Zouridis werkte eerder bij het toenmalig ministerie van Justitie als directeur Algemene Justitiële Strategie, was vice-decaan onderwijs in het bestuur van Tilburg Law School en voorzitter van het Departement voor politiek en bestuur van deze faculteit.


 • Tetty Havinga, Radboud Universiteit Nijmegen

  Tetty Havinga, Radboud Universiteit Nijmegen

  Middagkeynote van Tetty Havinga   Tetty Havinga studeerde sociologie in Wageningen en is als rechtssocioloog verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Veel van haar onderzoek richt zich op de relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering. Ze publiceerde onder meer over het toezicht op voedselveiligheid en over de relatie tussen toezicht door de overheid en toezicht door private partijen. Als lid van de begeleidingscommissie was zij betrokken bij de totstandkoming van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’.


 • Silvia Gawronski, NautaDutilh

  Silvia Gawronski, NautaDutilh

  Presentatie van Silvia Gawronski   Silvia Gawronski, advocaat bij NautaDutilh in Rotterdam, is gespecialiseerd in het toezichts- en handhavingsrecht met een focus op voedsel & waren en “Quality, Health, Safety & Environment”. Ze adviseert en procedeert over diverse onderwerpen op het gebied van materieel levensmiddelensrecht -  zoals labelling, additieven en biologische producten - maar ook over vragen over onder meer transport, claims en import- en export(restricties). Haar cliënten lopen uiteen van start-ups tot grote (inter)nationale bedrijven die zij bijstaat vanaf de inspecties tot en met eventuele juridische procedures tegen opgelegde maatregelen of sancties. Zij is met name gefascineerd door de precaire grens tussen wat de overheid moet doen voor een veilige samenleving en wat diezelfde overheid mag doen; de wettelijke beperkingen van bevoegdheden. Waar de overheid de grenzen dreigt te overschrijden, springt zij in de bres voor haar cliënten. Juist in de jungle van het levensmiddelenrecht blijkt dit vaak nodig. Over deze en andere aan voedsel & waren gerelateerde zaken publiceert Silvia regelmatig op LinkedIn, de NautaDutilh Public Law Blog en juridisch-wetenschappelijk tijdschriften. Verder is zij Expert Contributor bij Escalex en redactielid van de Kluwer Modellen.


 • Irene Verheijen, Legaltree

  Irene Verheijen, Legaltree

  Irene Verheijen is advocaat in Amsterdam bij het kantoor Legaltree. Zij heeft zich gespecialiseerdop het gebied van gereguleerde markten waar de interactie tussen overheid en bedrijfsleven een belangrijke rol speelt. Zij richt zich daarbij in het bijzonder op de levensmiddelenindustrie. Irene adviseert bedrijven in de hele voedselketen (van diervoederbedrijven tot toeleveranciers en producenten van levensmiddelen) over de (uitleg van) wetten en regels waaraan zij moeten voldoen bij de productie en marketing van hun producten. In voorkomende gevallen staat zij deze bedrijven bij in het voeren van juridische procedures (tegen de overheid, bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook procedures tussen bedrijven onderling of in relatie met consumenten). Irene publiceert en doceert regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van levensmiddelenrecht. Irene is mede-auteur van de praktijkgids Landkaart Levensmiddelenrecht en van het EU Food Law Handbook. Zij is bestuurslid van de European Food Law Association en actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht.


 • Lorenzo Fiorilli, Houthoff

  Lorenzo Fiorilli, Houthoff

  Presentatie Novel Foods van Lorenzo Fiorilli (Houthoff) en Jasmin Buijs (Axon)   Lorenzo Fiorilli is advocaat bij Houthoff en is gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht, waaronder staatssteun. Zijn ervaring omvat de advisering van ondernemingen over de uiteenlopende Europese regelgeving op het gebied van agrifood, health care, life sciences en industrie. In de agrifood sector adviseert hij ondernemingen over onder andere voedselveiligheid, biociden, pesticiden en etikettering. Daarnaast adviseert Lorenzo ondernemingen over de kansen en risico’s in verband met de mededingingsregels en adviseert hij ondernemingen en overheden over staatssteunaspecten van subsidie, transacties en strategische samenwerkingsverbanden.


 • Kenneth Defares, Defares

  Kenneth Defares, Defares

  Kenneth Defares is één van de meest ervaren advocaten in Nederland op het gebied van mededinging en voedselveiligheid. In de sectoren levensmiddelen, landbouw, fast moving consumer goods en tabak begeleidt hij toonaangevende cliënten bij het Hof van Justitie en nationale rechtscolleges in talloze procedures tegen de Staat, NVWA en andere toezichthouders. Kenneth is advocaat sinds 1992 en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Brussel. Eerder was hij werkzaam hij bij de Europese Commissie, NautaDutilh en was hij een van de oprichters van Stek. Thans geeft hij leiding aan een boutique firm. Kenneth is secretaris en mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht, NVLR.


 • Inge Stoelhorst, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Inge Stoelhorst, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Inge Stoelhorst is werkzaam bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als teamcoördinator van het cluster Voedselveiligheid bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming & Preventie. De werkzaamheden van het team voedselveiligheid richten zich op de inzet van instrumenten om de voedselveiligheid, voedselintegriteit en de etikettering van levensmiddelen goed te borgen. Daarbij gaat het om de inzet op (Europese) wet- en regelgeving, mondiale standaarden (Codex Alimentarius), toezicht en handhaving, stimulering van de zelfregulering en voorlichting aan consumenten. Momenteel hebben de evaluatie van het Actieplan Etikettering van Levensmiddelen, het nieuwe voedselkeuzelogo en de inzet op de versterking van de borging van de voedselveiligheid via de opvolging van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager na het fipronil-incident de aandacht. Inge is opgeleid als levensmiddelentechnoloog en heeft eerder gewerkt als beleidsadviseur bij de Productschappen Vee, vlees en eieren en als docent aan de Hogeschool Delft.


 • Hans van der Moolen, Eurofins

  Hans van der Moolen, Eurofins

  Hans van der Moolen is voedselfraude consultant bij Eurofins. Na zijn studie Analytische Chemie aan de Universiteit van Amsterdam heeft hij zich heeft gespecialiseerd in de analyse van voedingsmiddelen en grondstoffen in de Rotterdamse haven met kwaliteit en integriteit als belangrijkste speerpunten. Hij is technisch expert voor diverse (handels-)organisaties zoals NEN, GAFTA, NOFOTA, GMP+ en MVO en organiseert diverse samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland. Met de opgebouwde expertise adviseert hij klanten die vragen hebben over voedselfraudeproblematiek. Dit sluit goed aan op de visie van Eurofins als kennispartner in de gehele voedingsmiddelenketen, van grondstof tot eindproduct.  


 • Philip den Ouden, Fresh Upstream

  Philip den Ouden, Fresh Upstream

  Philip den Ouden is voorzitter van Fresh Upstream. Hij studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam. Daarna werkzaam in Rotterdam haven bij een expediteur, voor een internationale NGO gespecialiseerd in interculturele uitwisselingen en bij Smit Internationale o.a. als directeur van Smit Havensleepdiensten. In 2001 als vice President Public Affairs in dienst bij Ahold. In 2005 werd hij de eerste directeur van de FNLI, de koepelorganisatie van de levensmiddelenindustrie. Na zijn pensionering in 2017 werkt hij als adviseur. Hij is voorzitter van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en van de Stichting FreshUpstream, het platform dat  breed geaccepteerde datastandaards in alle versketens gaat invoeren.


 • Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak Advocaten

  Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak Advocaten

  Ebba Hoogenraad is advocaat sinds 1985 en partner bij Hoogenraad & Haak advertising + IP advocaten. Met haar health, beauty & food team richt Ebba zich onder meer op de levensmiddelensector. Ebba staat bekend om haar heldere en uitvoerbare adviezen waarin zij ook zegt hoe het wél kan. Zij adviseert over labelling, begeleidt recalls en staat met regelmaat cliënten bij in procedures bij de Reclame Code Commissie, de rechter en de NVWA over food law vragen en reclamerechtkwesties. Ebba is redactielid van Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER) en Waar & Wet en schrijft de rubriek ‘tip van uw advocaat’ op vmt.nl. Ebba geeft regelmatig lezingen over actualiteiten op het gebied levensmiddelenrecht en reclamerecht.


 • Jasmin Buijs, Axon Advocaten

  Jasmin Buijs, Axon Advocaten

  Presentatie Novel Foods van Lorenzo Fiorilli (Houthoff) en Jasmin Buijs (Axon)   Jasmin Buijs is als life sciences advocaat werkzaam bij Axon Advocaten en heeft zich gespecialiseerd in het levensmiddelenrecht aan de WUR. Daar heeft zij haar juridische achtergrond verrijkt met kennis over producteigenschappen en voedselveiligheid. Jasmin begeleidt graag startende ondernemingen bij het op de markt brengen van hun innovatieve ideeën. Ze behandelt allerhande vraagstukken met betrekking tot levensmiddelen en diervoeder, zoals met betrekking tot de kwalificatie van producten, autorisatie dossiers, reclame en etikettering, alsmede op het gebied van gegevensbescherming. Tot slot kent Jasmin ook het Chinese levensmiddelenrecht en doceert zij dit als vak aan de WUR. Jasmin rapporteert samen met haar collega Karin Verzijden actuele ontwikkelingen op het gebied van het levensmiddelenrecht op de blog Food Health Legal.


 • Jaap Kluifhooft, Précon

  Jaap Kluifhooft, Précon

  Jaap Kluifhooft is een Levensmiddelentechnoloog die na afronden van zijn studie in Wageningen ‘got lost in food legislation’. Na eerst werkzaam te zijn geweest bij de overheid en branche organisaties, uiteindelijk in de voedingsingrediënten-sector gewerkt aan wereldwijde introducties van nieuwe ingrediënten en de daarbij behorende noodzakelijke wettelijke veiligheidsevaluatie kaders zoals Novel Foods en GRAS notificaties en efficacy evaluaties ten behoeve van het verkrijgen van gezondheidsclaims. Sinds 2016 is hij werkzaam bij Précon als interim manager Regulatory Affairs voor diverse bedrijven in de Nederlandse en Belgische Voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast adviseert hij bedrijven -vanuit een praktische optiek- op het gebied van de wettelijke kansen en bedreigingen bij de introducties van nieuwe producten.


 • Karin Verzijden, Axon Advocaten

  Karin Verzijden, Axon Advocaten

  Karin Verzijden is een life sciences advocaat met een focus op functionele voeding en farmaceutische producten. Zij begeleidt bedrijven in de gehele keten bij de introductie van innovaties in de markt. Dit omvat de kwalificatie van nieuwe ingrediënten, het sluiten van R&D- en licentieovereenkomsten met betrekking tot deze producten en het op de markt brengen ervan met gebruik van voedings- en gezondheidsclaims. Zij adviseert daarbij ook wat betreft personalisatie van levensmiddelen en levensstijlinterventies op basis van de verplichtingen voortvloeiende uit de AVG. Karin is daarnaast actief op het gebied van zg. nieuwe levensmiddelen, waaronder alternatieve proteïnen zoals kweekvlees en insecten en producten vervaardigd op basis van Cannabis. Zij assisteert meerdere bedrijven op dit gebied en spreekt hierover op (inter)nationale congressen. Karin rapporteert samen met haar collega Jasmin Buijs actuele ontwikkelingen op het gebied van het levensmiddelenrecht op haar blog.


 • Theo Bos, Pluimveehouder

  Theo Bos, Pluimveehouder

  Presentatie Arnoud Leerling en Theo Bos   Theo Bos is pluimveehouder in Barneveld met 56.000 leghennen (vrije uitloop/bio). Het bedrijf beschikt over 20 ha waarvan de helft wordt gebruikt voor eiwitproductie (veldbonen). Het bedrijf is energieneutraal door middel van 350 m2 zonnepanelen. Volgend voorjaar worden de daken verder vol gelegd met zonnepanelen (5.000 m2). Naast pluimveehouder is Bos ook bestuurlijk actief als fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Barneveld en is hij 10 jaar actief geweest in het waterschap Vallei en Veluwe.


 • Arnoud Leerling, LeerLink

  Arnoud Leerling, LeerLink

  Presentatie Arnoud Leerling en Theo Bos   Arnoud Leerling is bestuurskundige. Werkte lange tijd voor de visserijsector, als beleidsadviseur visserij en directeur van het Mosselkantoor in Yerseke. In de laatste functie was hij verantwoordelijk voor uitvoering van de regelgeving mbt gezondheidsvoorschriften schaal- en schelpdieren. Hij was later spin in het web in de Regio Foodvalley die in enkele jaren tijd veranderde van onbeduidende regio in een regio met een sterke naam en uitstraling. Daar ontwikkelde hij sterke banden met diverse onderzoeksinstellingen, oa Wageningen UR. Hij is momenteel zelfstandig adviseur. Voor een IT-bedrijf in Veenendaal legde hij de basis voor een nieuwe business-unit, gericht op de agrofoodsector. Hij werkte mee aan het onderzoeksproject Ei-keten dat Foodlog uitvoerde in opdracht van de provincie Gelderland. Arnoud is regelmatig dagvoorzitter en gespreksleider. Hij is scherp, doortastend en resultaatgericht. Hij is voortdurend attent op betrokkenheid van het publiek. Dynamiek en tempo zijn voor hem belangrijk.


 • Marijke de Jong-Timmerman, Dierenbescherming

  Marijke de Jong-Timmerman, Dierenbescherming

  Marijke de Jong-Timmerman is programmamanager Beter Leven keurmerk bij de Dierenbescherming. Zij studeerde biologie in Wageningen en na enkele jaren ethologisch onderzoek gedaan te hebben, ging ze uit ideële motieven bij de Dierenbescherming werken in de functie van senior beleidsmedewerker Veehouderij. Zij stond aan de basis van het Beter Leven keurmerk dat In 2007 in de markt werd geïntroduceerd, met als doel het welzijn van dieren via de markt te verbeteren. Inmiddels is het Beter Leven keurmerk het grootste en meest bekende keurmerk op dierlijke producten en hebben in 2018 35 miljoen dieren een beter leven gehad.


 • Gregor Christiaans, Olijfbedrijf

  Gregor Christiaans, Olijfbedrijf

  Presentatie van Gregor Christiaans - Graag copyright aangeven bij extern gebruik Artikel van het Algemeen Dagblad over deze sessie.   Gregor Christiaans (Nijmegen, 1966) is auteur van het standaardboek over olijfolie: "Lekker vet - alles over olijfolie". Hij doorliep de Hogere Hotelschool in Den Haag.  Nadat hij in Griekenland in 2003 in de wereld van olijfolie terechtkwam, richtte hij zijn onderneming Olijfbedrijf op. Hij volgde een opleiding aan de Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (ONAOO) in Italië. Daarmee werd Christiaans certified technical olive oil taster. Tegenwoordig verzorgt hij zelf tal van lezingen, workshops en cursussen over olijfolie in binnen- en buitenland. Christiaans is inmiddels een van de bekendste en meest actieve Nederlandse deskundigen op het gebied van olijfolie.


 • Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha, Foodlog

  Bianca van der Ha is onderzoeksjournalist en senior projectleider bij Foodlog. Na haar studie Technische Innovatiewetenschappen aan de TU/e, werkte ze in de energiesector. In 2017 maakte ze de overstap naar food, een onderwerp waar ze haar multidisciplinaire zienswijze goed kan inzetten. Met haar sterkste wapen, vragen stellen, maakt Bianca onderwerpen begrijpelijk en bespreekbaar.


 • Olof King, Consumentenbond

  Olof King, Consumentenbond

  Olof King is directeur belangenbehartiging van de Consumentenbond en maakt deel uit van  het managementteam. Hij is historicus (Amerikanistiek in Leiden) en heeft een MBA (University of Portsmouth). Begonnen in uitzend- en outplacementbranche in binnen- en buitenland heeft hij zich vervolgens toegelegd op management- en directiefuncties in de belangenbehartiging. Dit heeft hij o.a. gedaan bij vakbond De Unie en Diabetesvereniging Nederland.


 • Marian Geluk, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie

  Marian Geluk, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie

  Marian Geluk is sinds enkele jaren directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). Daarvoor was zij directeur van het Top Institute Food & Nutrition (TiFN) in Wageningen. Marian is opgeleid tot biochemicus en heeft sinds 1992 altijd in en voor de levensmiddelenindustrie gewerkt bij respectievelijk Unilever, NIZO food research en Wageningen UR. Ook heeft ze een innovatieplatform geleid in Chili voor de nationale agri-food sector.  


 • Steven IJzerman, Udea

  Steven IJzerman, Udea

  Steven IJzerman is kwaliteitsmanager bij Udea bv. Udea is een groothandel in biologische levensmiddelen, natuurlijke drogisterijproducten en duurzame non-food. Daarnaast is Udea franchisegever van de biologische supermarktketen Ekoplaza. Inmiddels bijna 8 jaar werkzaam bij Udea en hierbij altijd de vertegenwoordiger vanuit het bedrijf bij organisaties zoals SKAL en stichting EKO. Hierbij ook actief in diverse stuurgroepen en actief lid van de ketencontrole-organisatie BIOKAP, opgericht door bio-bedrijven om gezamenlijk de branche te controleren. In het item van RTL over de kwestie gaf Steven namens Udea ook een reactie. In de discussie over de betrouwbaarheid van biologisch gaf Udea het geluid dat ieder bedrijf hierin een verantwoording heeft. Door keuzes te maken in het beleid probeert Udea haar keten te beheersen.


 • Nicolette Klijn, Skal

  Nicolette Klijn, Skal

  Nicolette Klijn is directeur bij Skal Biocontrole, de toezichthouder op de biologische landbouw- en levensmiddelensector. Ze studeerde biologie aan de WUR en is gepromoveerd als microbioloog o.a. op basis van onderzoek bij NIZO food research. Daarna is zij werkzaam geweest bij diverse kennis- en toezichtorganisaties waaronder de Plantenziektenkundige Dienst, Gezondheidsdienst voor Dieren en BLGG AgroXpertus (huidige Eurifins Agro). Haar werkzaamheden zijn altijd gerelateerd geweest aan het onderzoeken en bewaken van voedselveiligheid, plantgezondheid en diergezondheid. Hierbij spelen risico-inschatting, monitoren en certificering een belangrijke rol. Zo ook bij Skal Biocontrole, de onafhankelijke toezichthouder die toeziet op de betrouwbare productie, verwerking en handel van biologische producten. Als toezichthouder wordt Skal door een snel groeiende en zichzelf vernieuwende sector voor veel nieuwe uitdagingen gesteld. Los van de constante uitdagingen op het terrein van effectiviteit en efficiency zijn er zowel technisch inhoudelijke complexe vraagstukken (zoals bv de residuenproblematiek) als toenemende complexiteit van bedrijven en logistieke ketens. Met de implementatie van de nieuwe Europese bio-verordening per 1-1-2021 staat de biologische sector voor de uitdaging om samen met de wetgever en toezichthouder een nieuwe invulling te geven aan de inrichting van de certificatie van de biologische productie, verwerking en handel.


 • Ralf Hartemink, Wageningen University & Research

  Ralf Hartemink, Wageningen University & Research

  Presentatie van Ralf Hartemink Ralf Hartemink studeerde Levensmiddelentechnologie in Wageningen met specialisatie Voedselveiligheid. Na een aantal jaren in IJsland gewerkt te hebben heeft hij een PhD afgerond bij de afdeling Levensmiddelenmicrobiologie in Wageningen met als focus prebiotica en darmflora. Sinds 2002 werkzaam als opleidingsdirecteur van de Food opleidingen (BSc en 3 MSc) van Wageningen University, waaronder de opleiding Food Safety. Tevens is hij nog werkzaam als docent bij Levensmiddelenmicrobiologie binnen diverse vakken op het gebied van voedselveiligheid.


 • Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman, Foodlog

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.

 • Sponsors

  Mediapartners